Monday, July 27, 2009

Hikmah Hukum Hudud Menurut al Quran dan Sains

Diedit daripada tulisan: Dr. Jamnul Azhar Hj. Mulkan

HIKMAH PERLAKSANAAN HUDUD

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu dera masing-masing dengan 100 rotan dan janganlah kamu berasa kasihan belas terhadap keduanya dalam melaksanakan perintah Allah jika kamu beriman kepada Allah dan pada hari kemudian.Hendaklah hadir ketika dijatuhkan hukumun terhadap mereka sekumpulan dikalangan orang-orang yang beriman”
(An-Nur:2, al Quranul Karim)

PANDANGAN ULAMA TAFSIR

Hukuman ke atas penzina lelaki dan perempuan yang merdeka, berakal dan yang masih bujang atau dara yang masih belum berkahwin adalah disebat dengan seratus sebatan setiap seorang. Hikmah memulakan hukuman ke atas perempuan dalam kes zina dan memulakan hukuman ke atas lelaki ketika kes mencuri adalah kerana kes zina selalunya terjadi disebabkan oleh golongan perempuan yang boleh mengaibkanya lebih daripada lelaki dan lebih memberi kesan ke atasnya, manakala dalam kes mencuri pula selalunya berlaku ke atas orang lelaki kerana mereka lebih berani dan lebih merbahaya daripada orang perempuan dalam melakukan perkara itu maka didahulukan orang lelaki daripada orang perempuan.

Pada zahir ayat ini menerangkan akan ketetapan hukuman ke atas penzina –penzina iaitu 100 sebatan rotan tetapi telah ditetapkan di dalam Sunnah yang Qat’ie dan penzina yang belum berkahwin dan yang telah berkahwin. Adapun hukuman bagi penzina yang telah berkahwin ialah direjam dengan batu sehingga mati mengikut Sunnah secara lisan dan perbuatan. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas’ud bahawasanya Nabi Muhammad salallahualaihi wasalam telah bersabda:

“Tidak halal darah orang-orang Islam kecuali berlakunya salah satu daripada tiga perkara iaitu orang yang telah berkahwin berzina, orang yang membunuh dengan sengaja dan keluar daripada agamanya juga berpecah daripada jamaah orang-orang Islam.”

Janganlah kamu berlembut dan berasa belas kasihan ketika hendak melakukan hukuman ke atas penzina kerana ini adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, juga tidak boleh merosakkan hudud Allah yang telah ditetapkan dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashab al-Kutub as-Sittah daripada Aisyah radhiAllahu anha:

“Demi Tuhan yang menciptakan diriku, walaupun sekiranya Fatimah bt Muhammad mencuri, sesungguhnya aku akan potong tangannya.”

Maka dirikanlah hudud ke atas orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan pukullah mereka itu dengan pukulan yang menyakitkan untuk memberikan pengajaran ke atas mereka jika kamu beriman dengan Allah SWT dan hari Akhirat.

Dan dirikanlah hudud secara terang-terangan di hadapan sekumpulan daripada orang-orang Islam tambahan balasan bagi orang yang berzina.Sesungguhnya penzina-penzina itu apabila disebat di hadapan orang ramai akan memberi kesan yang lebih untuk mencegah mereka daripada melakukan perbuatan itu lagi. Telah berkata Qatadah:

"Allah S.W.T telah memerintahkan sekumpulan daripada oraang-orang yang beriman untuk melakukan penyaksian ketika hukuman itu dijalankan adalah kerana untuk memberi peringatan, nasihat dan pengajaran".

Kes-Kes zina ini disabitkan dengan salah satu daripada perkara berikut :

1- Iqrar atau pengakuan : Ini selalunya berlaku ketika pemerintahan Islam Keterangan atau penyaksian: Iaitu penyaksian 4 orang saksi lelaki yang merdeka, adil dan beragama Islam dan melihat dengan mata mereka sendiri. Ini sangat jarang berlaku dan tidak terhasil kecuali sedikit.

2- Mempunyai hubungan dengan perempuan yang tidak mempunyai suami yang boleh dikenali baginya.

PERBAHASAN

Apabila Allah menjadikan manusia Allah juga menjadikan bersama kejadian manusia itu undang-undang yang dapat mengawal manusia daripada terjerumus ke lembah kehinaan dan kesengsaraan akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri.Terdapat 17 jenis kesalahan yang dihukumkan dengan hukum hudud antaranya hukum bagi mereka yang melakukan penzinaan.Apabila sabit dua kesalahan terdapat dua jenis hukuman bagi dua kategori manusia yang melakukan kesalahan itu ;


1. Sebat 100 rotan untuk yang belum berkahwin
2. Rejam sampai mati untuk penzina yang sudah berkahwin

Kenapakah terdapat perbezaan di dalam hukuman yang di jalankan bagi kesalahan yang sama tetapi dilakukan oleh jenis manusia yang berbeza?

Sepintas lalu, Ulama’ menggariskan bahawa menghukum mereka yang belum berkahwin jika disabitkan kesalahan dengan 100 rotan adalah wajar sebagai pengajaran bagi mereka yang melakukanya ataupun remaja yang berkeinginan mencubanya. Hukuman sebat ditentukan bagi penzina jenis adalah kerana mereka belum pernah merasa nikmat perkahwinan. Keinginan mereka adalah disebabkan dorongan nafsu yang kadangkala dapat mengatasi fikiran manusia sehingga menjerumuskanya melakukan kesalahan zina.Rejam sampai mati pula adalah hukuman yang dijatuhkan ke atas penzina yang sudah berkahwin kerana penzina jenis ini sudah merasai nikmat perkahwinan dan tidak ada alasan yang boleh diterima sebagai kemaafan kerana dikhuatiri tabiat mereka itu akan merosakkan banyak manusia. Rejam sampai mati adalah ubat yang paling mujarab bagi manusia jenis ini.

HIKMAH DISEBALIK PERLAKSANAAN HUDUD

Buat penzina yang belum berkahwin, mereka mempunyai antibody T4 Limfosit yang kuat dan masih bertenaga. Jika sekiranya seseorang penzina itu dihinggapi HIV selepas penzinaanya,T4 Limfositnya akan diserang oleh HIV Aids yang akan menyebabkan sel-sel T4 Limfositnya musnah sehingga menyebabkan mati dan akhirnya sel sum-sum tulangnya mengalami kelumpuhan dan fibrosis dan tidak lagi dapat lagi menghasilkan sel-sel T4 yang baru. Badan akan lemah dan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit akan menyerang.

Pesakit jenis ini juga mempunyai kemungkinan untuk disembuhkan. Tetapi dengan syarat ia mesti didera dan badannya mesti mengalami kesakitan yang banyak bagi merangsang penghasilanan sel-sel T4 yang baru serta mengelakkan sum-sum tulang daripada fibrosis.Cara terbaik adalah dengan menyebat di antara bawah tengkuk dan di atas pinggang di bahagian belakang dengan sebatan yang akan merangsang penghasilan semula antibodi T4 yang baru dan pesakit tersebut boleh sembuh daripada AIDS selepas antibodi sel-sel T4 Limfositnya itu boleh menguasai HIV AIDS.

Jika sekiranya pesakit tersebut sudah berkahwin .apabila dihinggapi virus AIDS,sel-sel T4 mereka telah lemah berbanding dengan sel-sel T4 kepunyaan mereka yang belum berkahwin. Kelemahan ini berpunca daripada sum-sum tulang yang mengalami sedikit hakisan dan kurang menghasilkan antibodi kerana lebih banyak ditumpukan kearah menghasilakan benih-benih bagi tujuan menghasilkan sperma-sperma baru. Penzina jenis ini tidak akan dapat diselamatkan daripada virus HIV AIDS dan rejam sehingga mati adalah merupakan penyelesaian terbaik bagi mengelakkan jangkitan dan penyebaran penyakit di samping memberikan pengajaran yang menyebabkan orang lain takut untuk melakukan kesalahan yang sama.

Sel T4 yang sedang diserang oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV)


IMUNITI DAN HIKMAH PELAKSANAAN HUDUD

Sistem imuniti badan manusia adalah menepati sistem pentadbiran dan pertahanan sesebuah negara Islam.Di dalam badan manusia terdapat berjuta-juta sel yang terdiri kebanyakanya daripada protein. Begitu juga keadaanya antibodi yang terdiri 100% daripada protein. Salah satu keistimewaan bagi haiwan vertebrata ialah keupayaan antibodinya mengenali kandungan asal badan (yang di panggil sel asal)dan benda-benda yang datang dari luar. Tindakbalas imuniti adalah merangkumi kesemua aktiviti yang pada akhirnya menghasilkan penghapusan bahan-bahan luar (foreign materials) sama ada melalui proses kecederaan atau tidak .Tindakbalas imun adalah merangkumi dua fenomena yang asas:


1.Tindakbalas humoral (tindakan antibody)
2.Tindakbalas pembaikan sel

Toleran (ketiadaan tindakbalas imun) adalah juga salah satu daripada mekanisme tindakbalas imun yang bertindak sebagai mekanisme pertahanan yang memelihara tindakbalas imun terhadap sel sendiri. Dalam banyak hal, mekanisme pertahanan badan (tindak balas imun) adalah seolah–olah sebuah sistem pengawalan (undang-undang hudud) yang di wujudkan bagi tujuan pengawalan.Sistem ini akan dapat mengenali antara orang asing dan penduduk tetap sebuah negeri. Orang asing yang di anggap mengancam keselamatan akan dihapuskan dengan di hukum dan penduduk asal negeri tersebut yang baik akan di tolerankan. Maka yang menyeleweng di kalangan penduduk asal negeri itu juga turut dihapuskan bagi tujuan keselamatan dan sistem sosial yang teratur itu.

Masyarakat yang tidak mempunyai undang-undang hudud yang telah di tentukan oleh Allah itu adalah seolah-olah masyarakat yang sedang dilanda AIDS dimana kesemua unsur asing budaya dan kehidupan yang boleh membahayakan manusia dan boleh memusnahkan kehidupan manusia dibolehkan masuk seluas-luasnya tanpa sebarang pengawasan.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentang segala-gala keperluan biologis, psikologi dan mental manusia. Adalah menjadi satu perkara yang boleh merosakan manusia apabila manusia cuba menentukan haluan mereka sendiri yang mereka sendiri tidak faham dan tidak tahu. Sedangkan Allah ,Tuhan yang menjadikan dan menciptakan yang paling arif dan tahu tentang keperluan-keperluan manusia serta sistem pengawalanan yang dapat mengawal manusia daripada terjerumus ke lembah perhambaan nafsu yang boleh memusnahkan manusia itu sendiri.

HIKMAH MANDI WAJIB

Adalah banyak diketahui oleh pakar sains bahawa di bawah kulit manusia terdapat banyak mikroorganisma yang hidup komensal. Mikroorganisma ini akan keluar dan berada di hujung rambut dan bulu roma setiap kali manusia berpeluh atau selepas melakukan hubungan kelamin dengan isteri @ suami. Sudah tentulah badan akan menjadi kotor dan organisma ini akan mudah berjangkit kepada orang lain apabila ia keluar dan berurusan tanpa mandi junub.

Bakteria ini jika sekiranya mempunyai peluang untuk menguasai badan kita ketika daya tahan badan manusia menjadi lemah akan mengambil kesempatan dan akan menjadi parasit dan boleh menyebabkan jangkitan di tubuh badan kita. Itulah sebabnya Islam menetapkan mandi junub sebagai cara pembersihan diri dan tubuh badan daripada tercemar daripada bakteria tadi. Keluar berjual-beli, makan, minum, berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam keadaan berjunub adalah makruh.Allah Yang Maha Mengetahui tentang makhluk yang diciptakannya ini telah menetapkan bahawa manusia mesti mandi wajib selepas setiap kali datang haid nifas dan bersetubuh.

Ia adalah bagi tujuan pembersihan dan penyucian diri.Apabila bakteria tadi terkena atau dikenakan padanya air yang dapat menghilangkanya dari badan ,ia akan mati dan tidak dapat menjangkiti orang lain. Maka terselamatlah manusia daripada jangkitan dan wabak penyakit sekaligus dan meneruskan hidup dalam keadaan bersih dan sihat.

TAYAMMUM PENGGANTI MANDI JUNUB

Kenapakah tayammum dapat menggantikan mandi junub dan wudu’( dua jenis penyucian diri dalam Islam ) dalam keadaan air di tempat yang kering-kontang? Bakteria apabila terkena air akan mati disebabkan tekanan osmosis di dalam badannya sehingga air boleh menyerap masuk ke dalam badan dan akhirnya ia mati kerana mengalami overhydration. Begitu juga halnya apabila bakteria tadi didedahkan kepada keadaan yang terlalu kering dan kontang seperti apabila dikenakan padanya debu.Ia akan mati setelah air badannya keluar kerana tekanan osmosis lebih rendah daripada tekanan osmosis di luar badan menyebabkanya mati kerana air badan keluar dan kerana kekontangan fisiologi badan.


p.s. Moral of the story: JANGAN HAMPIRI ZINA...Dengan kata lain, jauhkan diri daripada sebarang perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada zina. Elakkan berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, kerana yang ketiganya adalah syaitan.
read more...

Thursday, July 16, 2009

The Roof: Atmosphere

Surah al Anbiya': 32

"And we set up the heaven as a roof well-protected; yet still from our signs they are turning away."

This post is regarding the phrase "roof" which is referred to the atmosphere.

Dr. El-Fandy in his book, says:

The earth’s roof is its atmosphere. It is composed of a mixture of gases, which are preserved and not allowed to escape into space due to the relatively large gravity of the earth. This condition could not be realized on the moon, which lost its roof and thus became roofless, due to its relatively small gravitational force. In this way the moon soon lost the water of its oceans and seas. It evaporated into the vast space.

The earth's atmosphere or roof provides vital services to all living creatures on earth:

1) It contains oxygen necessary for the life of both the animals and the plant kingdoms, as well as Man.

2) It carries water vapour from the earth surface up to the upper layers of the atmosphere where clouds form and give rain. This process involves the source of fresh water on earth.

3) It contains the carbon dioxide gas, which is absorbed by plants receiving sunlight by day to form sugar and starch.

4) Sound waves propagate through the air, thus we can hear the voice of each other. This is not the case on the moon.

5) Daylight is due to the scattering and diffuse reflection of sunrays in the thin air layer extending from the earth's surface up to 200 kilometers and facing the sun. This layer may be referred to as the (skin-layer). The rest of the atmosphere and space are dark and dim. As the earth rotates the skin-layer keeps facing the sun and appears as though it is flayed from the body of the atmosphere.

Thus we can see that the scattering of sunlight is the reason behind daytime on earth. If we ascend outside the atmosphere of the earth, we find that the universal space is dark in spite of the fact that the sun is there. This means that the light is snatched from the night.
read more...

Friday, July 10, 2009

Di Sebalik as-Sam'a wal Absaar [Siri 2]

Sebelum blog ini diwujudkan, saya telah menulis di dalam blog Damba KasihMu Tuhan tentang sebab-sebab kemungkinan Allah mendahulukan perkataan 'As-Sam'a berbanding 'Al-Absaar' di dalam al Quran: http://azansubuhkhamis.blogspot.com/2009/05/di-sebalik-as-sama-wal-absaar.html. Kemudian, saya menjumpai maklumat tambahan tentang kejadian telinga dan mata selepas sedikit pembacaan. Saya akan menuliskan penambahannya di blog ini.

Tentang telinga (As-Sam'a)

Dr. H.A Hamed telah menulis di dalam bukunya "Rihlatul Iman fi Jismil Insan" ( A Journey of Belief in the Human Body) bahawa:

-telinga berkembang pada minggu ke-3 di dalam kandungan dan mempunyai fungsi yang sempurna pada minggu ke-20.
-telah dinyatakan bahawa fetus memberi respon apabila abdomen ibunya periksa oleh ultra sound, sehingga kelihatan seperti fetus tersebut menari.
-fetus juga mampu mendengar suara ibunya dan juga bunyi yang terhasil daripada pergerakan usus ibunya.
-jadi,pendengaran seseorang bayi boleh diperiksa sejak ia dalam kandungan lagi.
-juga, didapati fetus juga mendengar bunyi-bunyi di luar.
-ia juga mempunyai kehidupan sendiri: tidur dan bangun walaupun di dalam dunia yang gelap di dalam rahim.

Tentang Mata (Al Absaar):

Professor Keith L. Moore menulis di dalam bukunya "The Developing Human" bahawa:

-bukti pertama perkembangan mata bayi adalah ketika usianya lebih kurang 22 hari.
-kelopak mata atas dan bawah bertemu dan melekat ketika minggu ke-26.
-bayi tidak melihat untuk beberapa minggu pertama kelahiran, berkemungkinan kerana perkembangan macula lutea dan fovea centralis yang masih belum sempurna. Struktur ini hanya sempurna setelah sebulan selepas kelahiran.
read more...

Thursday, July 2, 2009

Proses Kejadian Susu di dalam al Quran

Ketika dalam proses menghafaz ayat-ayat Allah, ayat mengenai kejadian susu di bawah ini adalah salah satu ayat yang amat mengkagumkan saya :

66. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir antara hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.
(an Nahl: 66)

Ayat ini menerangkan tentang kejadian susu daripada binatang ternak (lembu contohnya):

"...yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir antara hampas makanan dengan darah, iaitu susu yang bersih..."

Bagaimanakah susu terhasil?

Di dalam salur penghadaman, penyerapan akan berlaku di usus, di mana zat-zat makanan akan diserap ke dalam salur darah dan hampas makanan pula akan disingkirkan. Inilah yang disebut "lahir antara hampas makanan dengan darah". Kemudian zat-zat makanan yang diserap tadi dibawa oleh darah ke organ-organ, termasuklah ke kalenjar susu. Maka susu pun terhasil.
read more...

Tiga Kegelapan di dalam Rahim Ibu

Dia menciptakan ia menciptakan kamu Dalam kandungan ibu kamu (berperingkat-peringkat) dari satu kejadian ke satu kejadian dalam tiga kegelapan.
(Az Zumar:6)

Dalam tiga kegelapan? Apa yang dimaksudkan Allah dengan kegelapan tersebut adalah kegelapan janin dalam tiga zon ini:

1. Dinding abdomen ibu
2. Dinding rahim
3. Pundi amnion

Tiga zon inilah yang melindungi janin sewaktu di dalam kandungan ibu daripada sebarang bahaya.
read more...

Keunikan Cap Jari

"Apakah manusia mengira, bahawa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna."
(Al Qiyamah:3-4)

Ayat ini menceritakan tentang kebesaran Allah dalam penciptaan jari, iaitu keunikan cap jari.

Tiada siapa pun yang mempunyai cap jari yang sama, hatta mereka adalah kembar seiras. Cap jari terbentuk ketika bulan ketiga dan kekal sama sehinggalah seseorang itu meninggal dunia, walaupun kulit di bahagian jari tersebut terbakar atau cedera.
read more...