Friday, March 12, 2010

Gigi Berlainan Mengikut Bangsa

Tahukah anda akan hal ini?

Firman Allah di dalam surah al Hujurat ayat 13:

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Gigi dikelaskan kepada 3 kelas bangsa utama iaitu:
  • Mongoloid ( Eskimos, American Indian, Chinese, Japanese)
  • Negroid (African)
  • Caucasoid (White races)- Northern (Nordic),Central (Alpine) + Southern European (Mediteranean)
Perbezaan dapat dilihat dalam aspek berikut:
  • Prevalence of shovel-shaped incicors
  • Carabelli’s Tubercle / Cusp
  • Enamel pearls
  • Presence of mandibular 3rd molars
  • Anatomy of lower 2nd molars
Mongoloid:

- Mempunyai gigi kacip ‘shovel-shaped’.
- Sedikit yang mempunyai Cusp of Carabelli pada gigi geraham besar pertama.
- Kecenderungan untuk mempunyai ‘enemel pearl’ pada permukaan ‘occlusal’ gigi geraham kecil dan besar dan bahagian ‘lingual’ gigi taring, terutamnya orang Eskimo.
- Gigi geraham besar yang ketiga biasanya tidak tumbuh.
- Biasanya mempunyai gigi geraham besar kedua di rahang bawah dengan 5 ‘cusps’.


Negroid:
- Jarang yang mempunyai gigi kacip ‘shovel-shaped’
- Sedikit yang mempunyai Cusp of Carabelli pada gigi geraham besar pertama.
- Jarang yang mempunyai ‘enamel pearl’.
- ‘supernumerary teeth’, terutama gigi geraham kecil adalah biasa.
- Prognathik adalah suatu ciri yang biasa.
- Gigi gerahan kedua dengan 5 ‘cusps’ adalah biasa.


Caucasoid:

- Sangat jarang yang mempunyai gigi kacip ‘shovel-shaped’
- Cusp of Carabelli lebih biasa daripada bangsa Mongoloid dan Negroid.
- Jarang yang mempunyai ‘enamel pearl’.
- Gigi geraham bongsu bawah adalah biasa.
- Gigi gerahan kedua dengan 5 ‘cusps’ adalah biasa.

p.s : Harap maaf kerana beberapa istilah pergigian dalam bahasa Inggeris tidak dapat saya terjemahkan ke bahasa Melayu.
read more...

Sunday, March 7, 2010

Abdomen Lebah Betina di dalam al Quran


Di dalam surah an Nahlu ayat 69:


69. kemudian makanlah dari Segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang Engkau sukai), serta Turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu Yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (dengan itu) akan keluarlah dari Dalam badannya minuman (madu) Yang berlainan warnanya, Yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada Yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang Yang mahu berfikir.

Mari kita perhatikan kalimah "butuniha".

‘Butun’: bermaksud perut-perut, jama’ kepada perkataan ‘batnun’. ‘Ha’ di dalam bahasa Arab merujuk kepada ‘muannas’ yang mufrad@seorang@singular.

Ayat ini pula menunjukkan bahawa lebah betina mempunyai beberapa perut iaitu ‘butuniha’. Apabila ia mengumpul nectar daripada bunga, nectar tersebut di simpan di dalam perut ini untuk dibawa pulang ke sarang. Di belakang perut ini terdapat suatu injap yang menghalang nectar yang dikumpul daripada memasuki sistem percernaannya, kecuali sedikit sahaja yang diperlukan oleh lebah untuk hidup. Di bahagian belakang badan seekor lebah pula, terdapat bahagian yang terdiri daripada segmen-segmen dalam bentuk lilitan. Bahagian lebah ini berfungsi sebagai suatu makmal kimia yang menghasilkan madu.

Warna madu juga adalah bermacam-macam sebagaimana yang disebut di dalam al Quran. Ia berubah mengikut iklim, musim dan keadaan cuaca serta sumber di mana nectar diperolehi. Warna madu lebah adalah dalam lingkungan warna perang tua ke hijau, walaubagaimanapun warna kuning muda lebih biasa dijumpai. Dalam industri, negara-negara moden dengan teknologi yang membangun menggunakan calorimeter untuk memperolehi hasil yang tepat bagi warna madu.
read more...